ZEN KOI FARM

Hotline: 0908 386 556

31/34 Nguyễn Đình Khơi, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Liên hệ ngay với chúng tôi

Họ tên (*)

Số điện thoại (*)

Email (*)

Chủ đề

Nội dung

Zen Koi Farm

Địa chỉ: 31/34 Nguyễn Đình Khơi, Phường 4, Q uận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0908 386 556
Email: kevin.thien@oceanstar.com.vn
Website: zenkoifarm.com

Zen Koi Garden Coffee

Địa chỉ: 31/34 Nguyễn Đình Khơi, Phường 4, Q uận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0908 386 556
Email: kevin.thien@oceanstar.com.vn
Website: zenkoifarm.com